Už při samotném výběru, jakou vířivku pořídit, nesmíme zapomínat na péči o vodu, kterou v ní budeme používat. Každý bazén i každá vířivá vana klade určité nároky na kvalitu vody a tedy i na péči o ni.

Kvalita vody je ovlivňována mnoha různými faktory. Záleží na tom, kolik osob a jak často se ve vířivce koupe, jakými filtračními systémy je vířivka vybavena, jaké chemické prostředky jsou k úpravě vody používány či zda se používá ozonátor.

vířivka žena

Filtrační systém musí být dostatečně výkonný, aby zvládl v určitém čase přefiltrovat potřebné množství vody. Současně by měl umožnit nastavení filtračních cyklů, ubyde nám tím starost s filtrováním vody, filtrovat se bude automaticky podle nastaveného cyklu. V péči o vodu významně pomáhá ozonátor, který mísí ozón s vodou a tím vodu dezinfikuje. Ideální doba jeho působení je 6 až 9 hodin denně, při kratším použití ozonátor pozbývá svého účinku.

U chlorových přípravků je nutné počítat s tím, že minimálně jednou za čtvrt roku musíme vodu vyměnit. Postupně totiž dochází k vysoké koncentraci zdraví nebezpečných chloraminů a jiných sloučenin chloru. Po třech měsících je nutné řádné vyčištění vířivky včetně všech potrubí a její dezinfekce. Po napuštění čisté vody je potřeba upravit její hodnotu pH a alkalitu, při správných hodnotách spotřebujeme méně chemie pro udržení zdravé vody.

Při použití bezchlorových přípravků pro úpravu vody nedochází ke vzniku chloraminu ve vodě, při udržení správné hodnoty alkality a pH, může voda ve vířivce vydržet celý rok.

vířivka relax

Pro toho, kdo nemá s vířivkami a jejich provozem žádnou zkušenost, je vhodnější, obrátí-li se na specializovanou firmu. Na trhu působí velké množství firem, pro které je odborné čištění vířivek každodenní rutinou, mohou navrhnout a realizovat komplexní řešení nebo pomoci třeba jen odborným poradenstvím a dodáním potřebných čistících přípravků a testerů pro kontrolu kvality vody.