Výroba elektřiny ze slunce již není pouhým snem objevitelů a vynálezců, je to proces, s nímž se setkáváme čím dál častěji, a co víc, vzhledem k poklesu cen těchto produktů a k technickému pokroku již můžeme fotovoltaické panely mít umístěné i nad našimi hlavami. Výhody fotovoltaiky jsou zcela zjevné i pro naprostého laika, který si snadno dovede spočítat návratnost investice a celkovou úsporu za dodávku elektrické energie. Elektřinu lze navíc využívat mnohem efektivněji, nežli na pouhé svícení žárovkami nebo pro běh televizoru, tímto způsobem lze v domě i přitápět a ohřívat vodu v akumulačním bojleru.

slunce svítí na panel

Základ úspěchu fotovoltaiky spočívá především na fotovoltaických panelech.

Co jsou to amorfní fotovoltaické panely

Fotovoltaika se dynamicky rozrůstá po celém světě a přibývá zájemců, kteří si nechají tyto výrobky instalovat na svém pozemku. V průběhu desítek let na poli fotovoltaiky došlo k mnoha technickým inovacím a mezi nimi i k odlišnostem ve výrobních technologiích. Jednou z nich je využití křemíku, jako styčného prvku pro výrobu elektrické energie.

fotovoltaické panely na střeše

Zpočátku se vyráběly panely s krystalickým křemíkem, který se tavil z původní suroviny do ingotových polotovarů a poté se mechanicky zpracovával do finální podoby. V současné době však vedou amorfní fotovoltaické panely https://www.elektrocentraly.cz/amorfni/, kde je křemík (v tomto případě amorfní, tedy bez krystalické mřížky, s náhodným uspořádáním atomů) nanášen v tenké vrstvě na kovový, plastový či skleněný podklad.

Jaké to má výhody? Především lépe snímají sluneční záření i v místech, která nejsou optimálně orientována vůči slunci, což jsou případy mnoha objektů např. se šikmou střechou, skloněnou směrem k východu a k západu. V létě vykazují tyto panely vyšší efektivitu, takže se v tomto období dá vyrobit více elektrické energie a akumulovat ji do bateriových článků.