Kyberšikana, také kybernetická šikana, je označení pro pojem šikany prostřednictvím elektronických médií a aplikací. Jedná se hlavně o mobilní telefony. V nebezpečí jsou převážně děti od 13 do 17 let, které mají ještě kladný pohled na svět a nemají zkušenosti se špatnými lidmi.
terč šikany
Stejně tak jako normální šikana se i kyberšikana rozděluje na pár druhů:
Kyberstalking
Pokud pojem přeložíme, dostaneme slovo kyberpronásledování. Oběti jsou nejvíce sledovány prostřednictvím SMS, chatu, emailu a znají svého stalkera. Dobře pro nás, od 1. června 2010 je tato forma kyberšikany považována za trestný čin.
Kyberharašení
Oběť dostává zprávy, které jsou agresivní a nepříjemné.
Vyloučení a poté ostrakizace
Za ostrakizaci se považuje vyloučení oběti ze společnosti či skupiny kamarádů. Osoba je ponížena a většina případů končí depresí a návštěvou psychiatra.
Kybergrooming
Nejnebezpečnější druh kyberšikany!Stalker se snaží zmanipulovat svou „kořist“ formou SMS a dalších aplikací pro volání a donutit ji ke schůzce. Výsledkem schůze může být jak sexuální zneužití, tak fyzické mučení.
Flaming
Stalker je nepřátelský ve virtuálním světě, hádá se až dokonce vytváří agresivní konverzace.
Sexting
Možná už jste o tomto druhu slyšeli. Jedná se o zasílání fotografií, textů a videí se sexuální tématikou. Tyto soubory poté mohou skončit na sociálních sítích, oběť je ponížena. Mnoho takovýchto (zejména mladých dívek) poté páchají sebevraždy či jsou vyčleňovány ze společnosti.
Happy Slapping
Název vypadá jako vystřižený z erotických hrátek, ale i tento název je jedním z druhů kyberšikany. „Zábava“ vznikla ve Velké Británii, kdy stalker fyzicky napadne oběť, celou akci natočí a poté zveřejní.
 pusinka od brášky
Pro šikanované děti se nachází internetové stránky jako Projekt E-Bezpečí. Oběti mohou zavolat na krizovou linku poradenství proti kyberšikaně (+420 774 089 181 či 116111). Telefonních čísel pro tento problém je hned několik, avšak pokud se děti bojí zavolat, nastává problém.
Proto by s nimi měli rodiče mluvit. Jakmile si všimnou jen malé známky plachosti nebo pokud se dítě nechce bavit na téma spojené s touto problematikou, měli by zbystřit a zeptat se, zda se něco neděje.