V posledních letech a zvlášť před jakýmikoliv volbami, čteme nebo slyšíme dost neslušných slov, vulgarismu a urážek od našich předních politických představitelů. Tímto by se určitě neměli prezentovat na veřejnosti, to přece do vrcholné politiky určitě nepatří.
politika ve scrabble

Ano, i naši politici jsou lidé, kteří mají své emoce, vášně. Ale v politice, při výkonu jejich práce, by měl určitě převládat rozum, lidskost, vše spojené samozřejmě se slušným chováním a etikou. Možná by nebylo na škodu, aby si přečetli alespoň jednou knihu O ETIKETĚ.

Slovy se dá mnoho – proniknout pod povrch věcí, slovy dokážeme odkrýt pravdu a lež, mnoho se dá zamlčet, popřít i zamlžit. Naučit se ovládat je umění i věda.. A lidé, kteří se pohybují stále ve společnosti a v politice, by měli mít slušné chování takzvaně „pod kůží“.
lezení do zadku

Nejenom naši politici by si měli uvědomit sílu svých pravdivých výroků a slov. Pokud svými slovy chtějí proniknout pod povrch konkrétní věci a chtějí lidem dokázat, že hovoří pravdu a že ten druhý lže, tak člověk uvěří jejich pravdivým slovům až tehdy, když se řekne vše, co k té pravdě náleží.

Pokud lidé sledují naši politickou scénu, tak jim určitě utkví v mysli, že se pořád mluví a mluví dokola, osočuje i vulgarizuje, a stejně se nic nezmění.

Dnešní rozdělená společnost je taková, kde slovo nemá žádnou váhu. A to je smutné. I když se lidé zajímají stále více o politickou scénu, o hospodaření státu. Zajímají se nejenom o půjčky, výšku úroků, o pohybu cen zboží a nemovitostí, zahraniční politiku, o zvyšování jízdného a podobně. Je to z toho důvodu, protože chtějí zvyšovat životní úroveň své rodiny.
zamčený box

Máme demokratickou společnost, alespoň si to myslíme. S demokracií je spojena kritika a ta by měla být zákonitě spojena s velkou dávkou zodpovědností a hlavně by měla být podložena důkazy. Kritika (nejenom) v politice by neměla být vulgární a lživá. Měla by být podložena pravdivými důkazy a vyjádřena bez osočování.

v

Pokud se zamyslíme, kde začíná počátek špatné výchovy, tak asi všichni víme, že je to rodina. Ta může mít dost velký vliv na vytváření každé osobnosti. Ne v každé rodině se hovoří slušně, bez urážek a vulgarizmů. Dobrá výchova začíná i v tom, jestli jsou oba rodiče před dítětem jednotní. Pokud ano, vytvářejí se tím dynamické stereotypy. To znamená, co je správné a slušné chování. Uvedeme příklad: otec opakovaně ruší matčiny příkazy a může to být i naopak. Obvykle se vše řeší před dítětem, výměna názorů bývá dost ostrá, až vulgární. Nejenom že to špatně působí na nervovou soustavu dítěte, ale tak začíná špatná výchova. A to se může projevit i v dospělosti.